Promocja!

Olej Twardy-Woskowy w kolorze 290 0,25l

60,23  57,21 

Olej Twardy-Woskowy do najtrudniejszych zadań, również dotyczących kolorów.

Opis

Nadaje się do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, schodów, terakoty, płyt drewnopochodnych itp. również w obiektach użyteczności publicznej.

Zastosowanie: 

Do gruntowania i wykańczania wszystkich chłonnych podłoży, takich jak:drewno, terakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne, np. OSB itp. wewnątrz pomieszczeń. Podłoża mocno chłonne, jak np. korek należy zagruntować Olejem Twardym 240.

Właściwości: 

Ożywia naturalną strukturę i pogłębia kolor obrabianych podłoży. Tworzy paroprzepuszczalną, półmatową, odporną na zużycie, hydrofobową, powierzchnię, w dużym stopniu odporną na żółknięcie. Olej przetestowany pod względem odporności na chemikalia zgodnie z normą DIN 68861 (np. na wodę, kawę, piwo, colę, czerwone wino). Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 powłoki zabawek, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z DIN 53160.

Opakowanie Cena
10l 1 405,78 zł
2,5l 416,76 zł
0,75l 147,78 zł
0,25l 60,23 zł
Kolor: 

002 bezbarwny, 032 bezbarwny błyszczący (szczególnie do korka i terakoty), 053 wiśnia, 054 żółty piasek, 062 orzech, 076 dąb naturalny, 101 podwójnie biały, 102 heban, 202 biały, 212 szary.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, tlenek glinu, tlenek cynku, wosk mikrokrystaliczny, kaolin, kwas krzemowy, izoparafiny, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 390 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże powinno być suche (wilgotność drewna maks. 14%) czyste, wolne od kurzu. Temperatura podczas obróbki nie powinna być niższa niż 16˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatni szlif powierzchni powinien być wykonany papierem ściernym o ziarnistości co najmniej 120 lub siatką szlifierską.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem olej należy dokładnie wymieszać. Olej Twardy-Woskowy jest gotowy do użycia. Nakładać cienko i równomiernie przy użyciu mopa lub wałka lakierniczego i dobrze rozprowadzić. Po 15 – 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju i wcierać zielonym padem polerskim. Po 16 – 24 godzinach nałożyć cienko drugą warstwę bezbarwnego Oleju Twardego-Woskowego 290 i wypolerować białym padem. Jeżeli po pierwszym nałożeniu powierzchnia jest szorstka w dotyku, przeszlifować ją drobnym papierem ściernym o ziarnistości 150 – 180. Przed drugim nałożeniem dokładnie zebrać pył szlifierski. W przypadku korka może zajść konieczność naniesienia trzeciej warstwy. Przeprowadzić próbę! Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobre przewietrzanie, w przeciwnym razie może powstawać typowy zapach!

Pielęgnacja i odświeżanie:: 

Podłogi zabezpieczone Olejem Twardym-Woskowym czyścić na wilgotno nie mokro Mydłem Roślinnym 930 rozpuszczonym w wodzie (maks. 10 – 30 ml na 10 l wody) a w razie potrzeby, gdy pojawią się oznaki zużycia, pielęgnować Olejem Renowacyjnym 285. Intensywnie użytkowane powierzchnie (w szkołach, w biurach itp.) pierwszy raz gruntownie wypielęgnować Olejem Renowacyjnym 285 po 4 tygodniach od nałożenia ostatniej warstwy Oleju Twardego-Woskowego. Przed pielęgnacją podłogę oczyścić Mydłem Roślinnym 930. Kolejne odświeżanie podłogi Olejem Renowacyjnym 285 przeprowadzać w zależności od potrzeby.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6 – 12 godz. (20°C / 50 – 55% względnej wilgotności powietrza). Po 16 – 24 godz. można nanosić drugą warstwę. Po 3 dniach ostrożne użytkowanie. Pełne użytkowanie po 7 – 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie:

30 – 50 ml/m2, wydajność ok. 25 m2/l. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Pojemniki szczelnie zamykać. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed ponownym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Wskazania szczególne: 

Specyfikacje i nadruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od szarży, podłoża i techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor różni się od  koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie próbne, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej Twardy-Woskowy w kolorze 290 0,25l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie