Promocja!

Olej Twardy-Specjalny 245 10l

1 032,02  980,41 

Stosowany do intensywnie użytkowanych powierzchni, jak podłogi i do wysokojakościowej obróbki mebli drewnianych. Doskonały do polerowania. Wymagane gruntowanie Olejem Twardym 240.

Opis

 Bogaty w naturalne żywice i woski olej finiszowy

Zastosowanie: 

Paroprzepuszczalna obróbka finiszowa powierzchni wewnątrz  – wstępnie gruntowanych Olejem Twardym LEINOS 240 lub podobnymi produktami. Stosowany przede wszystkim do powierzchni intensywnie użytkowanych i w obróbce wysokiej klasy mebli drewnianych.

Właściwości: 

Olej tworzy twardą, odporną na zarysowania i hydrofobową powłokę finiszową, jest paroprzepuszczalny. Testowany pod względem właściwości użytkowych lakierów i lazur do drewna wewnątrz pomieszczeń zgodnie z normą DIN 68861. Sprawdzony również pod względem migracji pierwiastków zgodnie z DIN EN 71- 3 (powłoki do zabawek) oraz odporności na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

Opakowanie Cena
30l 2 711,68 zł
10l 1 032,02 zł
2,5l 314,76 zł
0,75l 115,51 zł
0,25l 59,74 zł
Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Bez polerowania aksamitnie błyszczący.

Składniki: 

Zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 540 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010 r.).

 

Podłoże i przygotowanie: 

Surowe drewno musi zostać zagruntowane Olejem Twardym 240 albo produktem podobnym. Podłoże powinno być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Powierzchnie drewniane należy wstępnie oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać! Nanoszenie pędzlem, wałkiem, przez natrysk, zanurzanie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem.Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Bardzo dobry do polerowania.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i  względnej wilgotności powietrza 50 % pyłosuchy po ok. 10 – 12 godz. Można po nim chodzić i poddawać dalszej obróbce po 16 – 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego należy zadbać o dobrą wentylację – przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Zużycie: 

Ok. 10 – 30 ml/m2. Może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunlanych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej Twardy-Specjalny 245 10l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie