Olej do Blatów Kuchennych LF 283

Olej odporny na zabrudzenia, wodę i ścieranie, nadaje się do wszystkich blatów drewnianych wewnątrz.

Opis

Nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowanie: 

Stosowany do impregnowania blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek z drewna.

Właściwości: 

Olej do Baltów Kuchennych LF 283 jest kompozycją olejów i wosków bez dodatku rozpuszczalników. Długotrwale uszlachetnia drewno i gwarantuje wytrzymałą powierzchnię. Impregnuje, jest hydrofobowy, dyfuzyjny, przepuszczalny dla pary wodnej. Spełnia wymagania normy 53160 pod względem odporności na pot i ślinę. Testowany zgodnie z DIN EN 71-3 (powłoki do zabawek).

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny, olej orzechowy, wosk mikrokrystliczny, tlenek glinu, kaolin, tlenek cynku, krzemian glinu, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 400 g/l (kategoria e od 2010 r.).

Sposób stosowania: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks.14 %), stałe, chłonne, czyste i wolne od żywic i kurzu. Ostatnie szlifowanie powierzchni papierem ściernym o ziarnistości 240. Przed użyciem olej starannie wymieszać. Nanieść pędzlem, gąbką, niestrzępiącą się szmatką lub wałkiem i dokładnie rozetrzeć.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia zależy o warunków otoczenia. Wynosi ok. 6 – 12 godz. przy 20 – 23 °C, w zależności od ilości naniesionego oleju. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 60 – 80 ml/m2 na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów ze wysychaniem!

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Napoczęte opakowania dobrze zamykać, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami . Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 12.

GISCODE: 

Ö 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej do Blatów Kuchennych LF 283”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie