Promocja!

Olej do Kamienia i Betonu 254 2,5l

321,00  304,95 

Doskonale nadaje się do malowania wszelkiego rodzaju betonu i kamionki, do wewnątrz.

Opis

Zastosowanie: 

Służy do impregnacji i konserwacji wszystkich chłonnych płytek i powierzchni betonowych takich jak np. terakota itp.

Właściwości: 

Chroni przed ogólnym zabrudzeniem, tłuszczem i olejem. Nadaje się jako ochrona spoin dla fug cementowych. Wodoodporny i wytrzymały na ścieranie, nieznacznie przyciemnia powierzchnię. Odporny na działanie i śliny i potu zgodnie z DIN EN 71, część 3. Stosowany wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie Cena
2,5l 321,00 zł
0,75l 107,00 zł
Kolor: 

bezbarwny.

Składniki: 

Wygotowany olej słonecznikowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, substancje przyspieszające schnięcie. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 520 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Olej do Kamienia i Betonu należy nakładać pędzlem lub wałkiem. Po ok. 20-30 min. Od nałożenia nadmiar oleju przenieść w miejsca jeszcze chłonne lub zebrać z powierzchni i polerować szmatką lub padem do sucha. Następnego dnia ponownie nałożyć cienko olej i postępować j/w. Ewentualnie, w zależności od chłonności podłoża nałożyć 3 warstwę produktu. Ważne: nie pozostawiać na powierzchni zalegającej warstwy oleju.

Czas schnięcia: 

Suchy i nadaje się do dalszej obróbki po 4 – 6 godz. (przy 18 – 22˚C / 50 – 55% względnej wilgotności powietrza). Pełne utwardzenie trwa ok. 7 – 10 dni.

Zużycie:

20 – 50 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku utworzenia się kożucha należy go usunąć przed użyciem produktu, ewentualnie olej przecedzić.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie środkiem o neutralnym pH w ciepłej wodzie.

GISCODE: 

Ö60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS08

 

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparató

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej do Kamienia i Betonu 254 2,5l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie