Promocja!

Farba Wapienna 665 2,5l

152,22  144,60 

Ekologiczna farba do ścian wewnątrz pomieszczeń, w naturalny sposób zapobiegająca pleśniom, odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych.

Kategorie: , Tag:

Opis

Zastosowanie: 

Stosuje się do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, jak: tynk wapienny, tynk cementowy, piaskowiec wapnisty, cement, beton komórkowy, cegła, tynk gliniany itp.

Właściwości: 

Dzięki wysokiej alkaliczności działa antybakteryjnie i przeciwpleśniowo. Krzemionkuje nierozerwalnie ze wszystkimi mineralnymi podłożami i tworzy matową powierzchnię, którą można wielokrotnie malować. Bez rozpuszczalników, przepuszczalna dla pary wodnej.

Opakowanie Cena
10l 434,45 zł
2,5l 152,22 zł
Kolor: 

Biały naturalny, matowy. Farbę można dowolnie barwić Pigmentami mineralnymi LEINOS 668 odpornymi na wapno. Maks. dodawać 20% pigmentu.

Składniki: 

Woda, wapno dołowane, kreda, mączka marmurowa, biel tytanowa, eter celulozy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi <1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 roku).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stabilne, chłonne i wolne od wykwitów. Mechanicznie usunąć osady z powierzchni tynków. Piaszczące i bardzo chłonne powierzchnie zagruntować Gruntem do Tynków Mineralnych 622 LEINOS. Nowe tynki mogą być malowane po 2 – 3 tygodniach od położenia. Powierzchnie z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi się składnikami przetestować, czy mogą być malowane farbą wapienną. W razie wątpliwości przeprowadzić aplikację testową.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką  lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Mocno chłonne i niegruntowane powierzchnie przed maowaniem zmoczyć wodą. W zależności od podłoża malować 2 – 3 krotnie. Wszystkie warstwy malować farbą rozcieńczoną do 20 % wodą. Przy kolejnych warstwach ścianę również zmoczyć wodą. Wysoka temperatura otoczenia zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Pełną siłę krycia Farba Wapienna osiąga dopiero po wyschnięciu.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 – 12 godzin. Kolejną warstwę nakładać po 24 godz. schnięcia.

Zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 5 – 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem! Farba oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
GHS05

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Farba Wapienna 665 2,5l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie