Promocja!

Wapienna Farba Strukturalna 667 2,5l

164,17  155,96 

Mocno oddychająca, drobnoziarnista farba strukturalna, dekoracyjna i ochronna do wewnątrz, również do pomieszczeń wilgotnych. Zapobiegająca pleśniom, regulująca wilgotność.

Opis

Zastosowanie: 

Do wszystich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, jak np. tynk wapienny, tynk cementowy, cegła wapienno-piaskowa, cement, beton komórkowy, cegła, tynk gliniany itp.

Właściwości: 

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Dzięki wysokiej alkaliczności działa antybakteryjnie i przeciwpleśniowo. Krzemionkuje nierozerwalnie z wszystkimi mineralnymi podłożami i tworzy na ścianie drobnoziarnistą strukturę.

Opakowanie Cena
10l 468,90 zł
2,5l 164,17 zł
Kolor: 

Biała naturalna, matowa, może być barwiona Pigmentami w koncentracie LEINOS 668, odpornymi na wapno. Dodawanie maks. 20% pigmentu.

Składniki: 
Woda, wapno dołowane, kreda, mączka marmurowa, tlenek tytanu, eter celulozy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w tym produkcie wynosi <1 g/l. Limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria “a” od 2010).
Podłoże i przygotowanie:

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę dobrze mieszać. Nakładać równomiernie szczotką  lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Mocno chłonne i niegruntowane powierzchnie zmoczyć wodą. Wapienną Farbę Strukturalną 666 dobrze wymieszać i malować bez rozcieńczania zazwyczaj 2-krotnie.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 12 godzin. Kolejne warstwy po 24 godzinach schnięcia.

Zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 4 – 5 m2 na jedną warstwę.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Farba oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
GHS08

 

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wapienna Farba Strukturalna 667 2,5l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie