Olej Twardy-Przemysłowy 246

Bardzo wytrzymały olej gruntujący i finiszowy, stosowany do mebli i przedmiotów użytkowych z drewna. Aplikacja przez zanurzanie, malowanie, natryskiwanie i nalewanie. Olej jest odpowiedni do obróbki maszynowej. Hydrofobowy.

Opis

Zastosowanie: 

Do paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności do intensywnie użytkowanych powierzchni. Może być też stosowany jako olej zanurzeniowy.

Właściwości: 

Hydrofobowa, głęboko wnikająca i paroprzepuszczalna impregnacja. Przetestowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 (powłoki do zabawek).

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne powierzchnie ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą różnić się wybarwieniem w zależności od ich struktury.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowane: olej drzewny, rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 530 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów należy stosować się do zaleceń kart produktów wszytkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane należy oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150 – 180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem, wałkiem, przez natrysk, zanurzanie lub maszynowo. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoża:
Jednolite nasycenie powierzchni można uzyskać tzw. metodą “mokro na mokro”. Jeden raz nanieść obficie. Po 20 minutach starannie rozprowadzić błyszczący nadmiar oleju, a w miejsca suche nanieść nowy olej. Po dalszych 30 minutach starannie zebrać błyszczący nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 12 – 24 godzin. Proces powtarzać, aż podłoże przestanie wchłaniać olej.
B. Malowanie odnawiające:
Całkowicie usunąć powłoki zamykające pory. Powłoki otwartoporowe wyczyścić, względnie oszlifować. Następnie postępować jak w pkt. A. Powłoki woskowe mogą być malowane Olejem Twardym dopiero po ich całkowitym usunięciu.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 5 – 6 godz. Gotowy do dalszej obróbki po 12 – 24 godzinach. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Zużycie:

Ok. 60 – 80 ml/m2, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat . Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić należytą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej Twardy-Przemysłowy 246”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie