Lazura do Płotów 110

119,24 

Produkt paroprzepuszczalny i odporny na warunki atmosferyczne, do wszystkich gatunków drewna na zewnątrz.

Opis

Zastosowanie:

Do wszelkich gatunków drewna na zewnątrz.

Właściwości:

Łatwa do nakładania i wydajna lazura. Posiada właściwości hydrofobowe, wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Otwarta dyfuzyjnie.

Kolor:

Brązowy, transparentny. Można ją dowolnie mieszać z Lazurą do Drewna LEINOS 260 na zewnątrz.

Składniki:

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, wygotowane żywice naturalne z olejem drzewnym i krokoszowym, ester kwasu tłuszczowego oleju sosnowego,  zagęszczony olej drzewny i lniany, izoparafiny, tlenek glinu, glinka kaolinowa, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, weglan cynku, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 450 g/l. Wartość dopuszczalna w UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f” od 2010 r).

Podłoże i przygotowanie:

Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Sposób stosowania:

Nanoszenie pędzlem, przez natrysk, zanurzanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C.

Czas schnięcia:

Ok. 16 – 24 godz. Konieczne dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie:

Ok. 60 – 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Oszczędne nakładanie pomaga uniknąć problemów ze schnięciem!

Opakowanie 2,5l wystarcza na 36m2 przy średniej wydajności, na jedną warstwę.

Przechowywanie i trwałość:

Produkt oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja:

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące:

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie Rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE:

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na zapytanie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Lazura do Płotów 110”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie