Lazura do Drewna 260 0,75l

110,60 

Wytworzona na bazie żywic naturalnych i pigmentów mineralnych, ochronna i dekoracyjna lazura do drewna na zewnątrz. Z filmem ochronnym przeciwko zagrzybieniu. Odporna na warunki atmosferyczne.

Opis

Zastosowanie: 

Odporna na warunki atmosferyczne i wodę lazura do drewna. Do chłonnych powierzchni drewnianych: okien i drzwi na zewnątrz, płotów, pergoli, podbitek, gontów, deskowań elewacji, domów drewnianych. Nie należy stosować do podłóg. Paroprzepuszczalna ochrona drewna na zewnątrz, z błoną ochronną przeciwko zagrzybieniu.

Właściwości: 

Tworzy transparentną, hydrofobową powłokę. Paroprzepuszczalna. Testowana zgodnie z wytycznymi ihd i ift Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i Technologii Drzewnych Rosenheim w Dreźnie) na odbarwienia w kontakcie z zaprawą murarską, paroprzepuszczalność, reakcje na folie uszczelniające, odporność na działanie warunków atmosferycznych. Przetestowana pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Sprawdzona również wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę.

Opakowanie Cena
10l 1 076,00 zł
2,5l 315,77 zł
0,75l 110,60 zł
Kolor: 

002 bezbarwny (bez ochrony UV), 022 pinia, 042 ciemny teak, 056 czerwień nordycka, 062 orzech, 072 dąb, 082 palisander, 123 błękit fryzyjski, 202 biały-naturalny (tylko do powierzchni nienarażonych na działanie warunków atmosferycznych), 212 jasnoszary. Patrz wzornik kolorów Lazur do Drewna LEINOS 260.

Składniki: 

Wygotowane żywice naturalne z zagęszczonym olejem lnianym, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, zagęszczony olej lniany i drzewny, olej lniany, izoparafiny, glinka kaolinowa, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, węglan cynku, tlenek glinu, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 480 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Substancja czynna: 

0,8% (%wag) butylokarbaminian jodopropynylu.

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Technicznych wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być zagruntowane Gruntem do Drewna LEINOS 150. Wymagane są 2 – 3 warstwy lazury.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

  • A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoże :
    • Powierzchnię drewnianą oszlifować papierem ściernym o ziarniostości 120 w kierunku włókien drewna.
    • Zagruntować Gruntem do Drewna 150. Następnie nałożyć 2 – 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna 260.
    • Aby osiągnąć optymalne wyniki należy stosować się do zaleceń Kart Technicznych wszystkich stosowanych produktów.
  • B. Malowanie odnawiające:
    • Powłoki zamykające pory drewna całkowicie usunąć. Jeżeli podłoże jest chłonne, musi zostać zagruntowane. Następnnie nałożyć 2 – 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna 260.

Uwaga:
Stare, popękane belki chronić przed ulewnym deszczem w czasie malowania oraz 3 – 4 dni po malowaniu. Pojawiające się w młodym drewnie rysy już po pomalowaniu muszą zostać od razu zagruntowane i pomalowane.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 – 24 godz w warunkach normalnych. Ten system do schnięcia wymaga wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, również aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 – 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów ze schnięciem

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60.

Wskazania szczególne: 

Przy lazurach na ostateczny kolor powłoki wpływ ma również podłoże. Dlatego mogą występować różnice w kolorach w zależności od rodzaju drewna. Różne partie tego samego koloru lazury należy ze sobą wymieszać.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Lazura do Drewna 260 0,75l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie