Promocja!

Grunt do Drewna 150 2,5l

266,00  252,70 

Grunt do drewna stosowany przed nakładaniem lakierów i lazur. Zawiera błonę ochronną przeciwko siniźnie. Paroprzepuszczalny

Opis

Na zewnątrz.

Zastosowanie: 

Grunt do wszelkich chłonnych podłoży z drewna na zewnątrz. Zawiera błonę ochronną przeciwko zagrzybieniu. Grunt do Drewna wnika głęboko tworząc optymalny kontakt dla kolejnych powłok. Paroprzepuszczalny

Właściwości:

Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu.

Opakowanie Cena
10l 835,51 zł
2,5l 266,00 zł
0,75l 86,37 zł
Kolor:

Przezroczysty, brązowawy.

Składniki:

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 435 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać.

Sposób stosowania:

Nierozcieńczony grunt należy nanosić równomiernie przy użyciu pędzla. Możliwe jest również nanoszeniem wałkiem, przez natrysk lub zanurzanie. Grunt do Drewna nanieść jeden raz obficie. Jeżeli po ok. 20 min. widoczne są jeszcze lśniące miejsca z nadmiaru gruntu, trzeba rozprowadzić je jeszcze raz pędzlem. Przed dalszą obróbką kolejnym produktem LEINOS, należy upewnić się, czy zagruntowane podłoże już dobrze wyschło.

Czas schnięcia:

Przy 20°C i 50 – 55% względnej wilgotności powietrza: ok. 16 – 24 godzin. Należy zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza!

Zużycie: 

Ok. 60 – 80 ml/m2 na jedno nałożenie, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie 0,75l wystarcza na 11m2 , przy średniej wydajności, na jedną warstwę.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałośc przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Opakowania dobrze zamykać.

Utylizacja:

Zgodnie z lolaknymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Narzędzia pracy wyczyścić przed wyschnięciem LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Grunt do Drewna 150 2,5l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *



Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie