Promocja!

Farba do Drewna na bazie oleju naturalnego 850 2,5l

334,98  318,23 

Chroni konstrukcje drewniane na zewnątrz.

Opis

Zastosowanie: 

Tworzy niezamykającą porów powłokę kryjącą, do wszystkich konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Dobra do drewna szorstkiego od piły.

Właściwości: 

Dobra zdolność krycia. Tworzy elastyczną, termoplastyczną powłokę. Paroprzepuszczalna.

Opakowanie Cena
0,75l 114,27 zł
2,5l 334,98 zł
Kolor: 

014 kukurydzianożółta, 057 szwedzka czerwień. 064 ziemnobrązowa, 104 kruczoczarna, 123 błękit fryzyjski, 204 starobiała, 400 zieleń jodłowa, 401 stalowoszara

Składniki: 

Wygotowane olej lniany- olej drzewny-żywice naturalne, zagęszczone olej drzewny i rycynowy, zagęszczone olej lniany i drzewny, zagęszczony olej drzewny, olej lniany, estry żywic naturalnych, izoparafina, glinka kaolinowa, kreda, kwas krzemowy, tlene glinu, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, węglan cynku, karbaminian jodopropynylobutylu, suszki. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 290 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 400 g/l (kategoria “e” od 2010).

Substancja czynna: 

0,6 % karbaminian jodopropynylobutylu

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu i nie może być chłonne. Surowe drewno szorstkie od piły najpierw wyszczotkować.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, wałkiem i przez natryskiwanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Pyłosucha po ok. 12 godz. Po 16 – 24 godz. sucha i można ją poddawać dalszej obróbce. W czasie schnięcia koniecznie zadbać o dobrą cyrkulację powietrza.

Zużycie: 

Ok. 50 – 60 ml/m2 dla jednej warstwy na wyheblowanym albo wyszlifowanym podłożu. Na podłożu szorstkim od piły zużycie nieznacznie wzrasta. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać szczelnie zamkniętą w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z urzędowymi, regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Farba do Drewna na bazie oleju naturalnego 850 2,5l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie