Lazura do Fasad 264

Hydrofobowa, otwarta dyfuzyjnie ochrona drewna do elewacji drewnianych na zewnątrz,

Kategoria: Tag:

Opis

Zastosowanie: 

Lazura jest odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, z oddychającą powłoką ochronną. Stosowana dekoracyjnie do wszystkich rodzajów fasad i ścian drewnianych na zewnątrz.

Właściwości: 

Transparentna lub kryjąca w zależności od grubości powłoki. Bardzo odporna na warunki atmosferyczne i zachowująca kolor, paroprzepuszczalna. Blockproof – nie przywiera dlatego nadaje się do malowania okien i drzwi.

Kolor: 

712 srebrzystoszara, 713 srebrny antracyt.

Składniki: 

Wygotowany olej rycynowy z żywicami naturalnymi, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, glinka, tlenek cynku, glina, mikrowosk, izoparafiny, kwas krzemowy, asfalt naturalny, pigmenty mineralne, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 400 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże powinno być suche, stałe, czyste i wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Przed nałożeniem lazury należy wykonać hamujący rozwój grzybów podkład Gruntem do Drewna 150.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, wałkiem, natryskiem. W zależności od potrzeby powierzchnię drewna trzeba przeszlifować papierem ściernym P120 wzdłuż słoi. Produkt można stosować bezpośrednio na nieoszlifowanym drewnie. Zagruntować Gruntem do Drewna 150. Następnie nałożyć 1 – 2 warstwy Lazury do Fasad 264. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, każdorazowo warstwę poprzedzającą pozostawić do wyschnięcia. Szlifowanie międzywarstwowe nie jest wymagane. Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Technicznych wszystkich stosowanych produktów. Temperatura otoczenia jak obrabianej powierzchni powinna wynosić pow. 12°C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 – 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga wystarczającej ilości tlenu z powietrza.

Zużycie: 

Ok. 40 – 60 ml/m2 na warstwę, odpowiada 16 – 25 m2 z 1 litra.

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem gruntownie wymieszać.

Wskazania szczególne: 

Specyfikacje kolorów i ich wydruki nie są wiążące. Kolory mogą wykazywać pewne odchylenia w zależności od partii produktu, podłoża i techniki druku. Kolor wyschnięty odbiega od koloru świeżego produktu w pojemniku. Dlatego zaleca się próbne wymalowanie dla porównania koloru. Różne partie tego samego produktu wymieszać ze sobą.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Lazura do Fasad 264”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie